Domov
O podjetju
Kontakt
Reference

Projekt KATAKOMA

Datum: 13.02.2019

Projekt KATAKOMA

http://katakoma-mkgp.si/

Evidenca komasacij je namenjena evidentiranju in spremljanju postopkov komasacij na kmetijskih zemljiščih določenih komasacijskih območij. Sestavljena je iz grafičnega in pisnega dela. Grafični del evidence komasacij predstavlja zbirko grafičnih podatkov o komasacijah in druge osnovne podatke posameznega komasacijskega območja. Pisni del evidence komasacij sestavljajo osnovni podatki o posamezni komasaciji, na podlagi katerih se lahko slednja identificira in umesti v druga območja, ter vsi dokumenti, ki so izdani v postopku komasacije ali zaradi njega.

 

Cilj evidence komasacij je uporaba baze podatkov s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in drugih državnih organov, ki podatke potrebujejo pri sprejemanju odločitev o kmetijskem zemljišču posameznega komasacijskega območja, kot je na primer odobritev pravnega posla v prometu s kmetijskimi zemljišči. Namen spletne aplikacije Evidenca komasacij je hitro in popolno pridobivanje zgoraj navedenih podatkov ter olajšanje izdajanja odločb državnih organov. 

 

Aplikacija mora omogočati vnos postopkov komasacije, ki so se začeli oziroma začeli in dokončali pred njeno vzpostavitvijo ter vnos podatkov o novih postopkih komasacije.

 

Aplikacija vsebuje podatke o investitorju komasacije, zemljiščih komasacijskega območja, katastrskih občinah, občinah in upravnih enotah, na katerih poteka komasacija, dopušča uvoz dokumentacije, ki bo izdana v postopku komasacije ali uvoz drugih upravnih aktov, omogoča pregled stanja posamezne komasacije, izpis zgodovine posameznega postopka komasacije, izdelavo odločb in grafičnih izpisov o posameznih komasacijah ter izvedbo analiz, poročil in drugih oblik pregledov.


Nazaj na novice


 • Izdelava spletnih strani
 • Vzdrževanje spletnih strani
 • Oblikovanje spletnih strani
 • Izdelava spletnih strani
 • Reference
 • Optimizacija spletnih strani
 • Optimizacija spletnih strani
 • Svetovanje
 • Analiza stanja
 • Reference
 • Vzdrževanje sistemov
 • Reference
 • Domene in spletno gostovanje
 • Registracija domen
 • Prenos domen
 • Podaljšanje domen
 • PLAN 1000
 • PLAN 3000
 • PLAN 5000
 • PLAN 15000
 • Razvoj aplikacij
 • Intranet
 • Reference
Partnerji

© PLAN e d.o.o. Objavljene cene ne vsebujejo DDV. Omogoči piškotke | Kazalo strani | Splošni pogoji uporabe | INO 2013 - 2014 MGRT